O nás & kontakty

Zvonařka 407/16
617 00 Brno
Česká republika

+420 777 75 72 74
info@olivareal.cz


Prodej nemovitostí

Pronájmy nemovitostí

Pozemky


Snadné bydlení

Představujeme nízkoenergetické a pasivní domy určené pro celoroční bydlení, rekreaci, jako ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely, ...

... pokračovat na článek

Rady při výměně

Při výměně bytu musí všichni vlastnící bytu souhlasit s výměnou. Volbou nejvhodnější varianty výměny, je kombinací přímé a nepřímé výměny, ...

... pokračovat na článek

Aktuality

Za jakých podmínek je možné v bytě podnikat
V pocovidové době začala být naprosto běžná práce z domova. Něco jiného však je, pokud z domova pracuje zaměstnanec na základě povolení – či pověření ...
>> celý článek

Vláda zahájila program dostupného bydlení
Krátce po vzniku regionálních center SFPI pro podporu investic do nájemního bydlení následují další vládní kroky na podporu bydlení. 27. května 2024 zahájila vláda program ...
>> celý článek

Únor potvrdil sestupný trend úrokových sazeb
Během února pokračoval relativně strmý pokles nabídkových úrokových sazeb, který jsme zaznamenali už zkraje roku. Česká národní banka začátkem února snížila dvoutýdenní reposazbu už na ...
>> celý článekRady při výměně bytu

§715 Občanského zákoníku - Výměna bytu
Se souhlasem pronajímatelů se mohou nájemci dohodnout o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. Odepře-li pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele.

§ 716 Splnění dohody o výměně bytu
(1) Právo na splnění dohody o výměně bytu musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo zanikne.

(2) Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit; musí však tak učinit bez zbytečného odkladu. Povinnost k náhradě škody tím není dotčena.

Výměna bytu a její průběh


Při výměně bytu musí všichni vlastnící bytu souhlasit s výměnou. Volbou nejvhodnější varianty výměny, je kombinací přímé a nepřímé výměny, každá z těchto variant totiž osloví jinou cílovou skupinu lidí, ze které si může pro sebe vybrat „tu pravou“ nabídku. Zahájení výměny nemovitosti proto vždy předchází osobní schůzka zájemce o výměnu s makléřem. Tato schůzka má dva významy – (1) zjištění parametrů hledané a nabízené nemovitosti (2) zhodnocení reálnosti výměny. Vždy musíte počítat s tím, že budete absolvovat více prohlídek bytu, které odpovídají Vaším požadavkům, než najdete ten, který Vás zaujme. Na prohlídky budou chodit i do Vašeho bytu, tohle všechno k výměně patří. Výměna bytu je jedna z nejkomplikovanějších realitních činností. Nese sebou různá rizika, ale vždy se vše dá dotáhnout do zdárného konce. Jakmile si vyberete byt, který se Vám bude líbit a vše bude v pořádku už nic nebrání Vaší výměně. Podepíšou se všechny potřebné dokumenty mezi klienty, podají se na příslušný orgán a už se bude čekat jen na schválení. Doba schválení je 4-5 týdnů.

Posledním bodem výměny bytu už je jen domluva na samotném stěhování a převzetí bytu. Při převzetí a předání bytu zapíše do protokolu technik i stavy všech měřidel, aby byl k dispozici podklad pro vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu původnímu nájemci do ukončení nájmu. A půjdou se přepsat smlouvy na plynárnu a elektrárnu.

K žádosti o výměnu bytu je nutno doložit :

 • Směnitelé - ověřené podpisy na dohodě o výměně bytů
 • jestliže směnitel je ženatý-vdaná, vzniká společný nájem obou manželů a dohodu musí podepsat oba manželé
 • směnitel, který se chce přestěhovat do obecního bytu doloží výpis plateb nájemného
 • kopii nájemní smlouvy, která Vás opravňuje k užívání bytu
 • kopii evidenčního listu (ne starší tří měsíců) s výpočtem nájemného, u družstevních bytů doložte potvrzení družstva obsahující skutečný stav osob v bytě bydlících

Je-li předmětem výměny:


1. Byt v nájemním domě - doložte:

 • písemný souhlas vlastníka domu s ověřeným podpisem
 • výpis z katastru nemovitostí

2. Byt v rodinném domě - doložte:

 • kolaudační rozhodnutí nebo potvrzení stavebního úřadu
 • písemný souhlas vlastníka domu s ověřeným podpisem
 • výpis z katastru nemovitostí

3. Byt v osobním vlastnictví - doložte:

 • nabývací titul
 • výpis z katastru nemovitosti
MarkMedia - Výroba www stránek a vývoj webových aplikací na klíč. Správa internetových kampaní, optimalizace webů.