O nás & kontakty

Zvonařka 407/16
617 00 Brno
Česká republika

+420 777 75 72 74
info@olivareal.cz


Prodej nemovitostí

Pronájmy nemovitostí

Pozemky


Snadné bydlení

Představujeme nízkoenergetické a pasivní domy určené pro celoroční bydlení, rekreaci, jako ateliér, kancelář a pro jiné komerční účely, ...

... pokračovat na článek

Rady při výměně

Při výměně bytu musí všichni vlastnící bytu souhlasit s výměnou. Volbou nejvhodnější varianty výměny, je kombinací přímé a nepřímé výměny, ...

... pokračovat na článek

Aktuality

Průměrná cena bytů klesla na 4,64 mil. Kč. Blíží se obrat trendu?
Průměrná cena bytů klesla v červenci opět meziměsíčně mírně klesla, jak vyplývá z aktuálních dat serverů REALITYČECHY.CZ a REALITYMORAVA.CZ. Oproti letošnímu dubnu, kdy dosáhla rekordního ...
>> celý článek

Stačí účast pouze jednoho z manželů při hlasování na shromáždění vlastníků jednotek?
Majetek manželů může a nemusí být ve společném jmění. O tom, zda to tak je, rozhoduje tzv. předmanželská smlouva, eventuálně lze společné jmění manželů rozdělit ...
>> celý článek

Hypotéky se v lednu posunuly blíž k 5 procentům. Co se sazbami udělá zítra ČNB?
Průměrná nabídková sazba hypoték vzrostla v lednu o dalších 26 bazických bodů, jak vyplývá z aktuálních dat společnosti Golem Finance. Zatímco v prosinci banky nabízely ...
>> celý článekRady při výměně bytu

§715 Občanského zákoníku - Výměna bytu
Se souhlasem pronajímatelů se mohou nájemci dohodnout o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. Odepře-li pronajímatel bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle pronajímatele.

§ 716 Splnění dohody o výměně bytu
(1) Právo na splnění dohody o výměně bytu musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo zanikne.

(2) Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit; musí však tak učinit bez zbytečného odkladu. Povinnost k náhradě škody tím není dotčena.

Výměna bytu a její průběh


Při výměně bytu musí všichni vlastnící bytu souhlasit s výměnou. Volbou nejvhodnější varianty výměny, je kombinací přímé a nepřímé výměny, každá z těchto variant totiž osloví jinou cílovou skupinu lidí, ze které si může pro sebe vybrat „tu pravou“ nabídku. Zahájení výměny nemovitosti proto vždy předchází osobní schůzka zájemce o výměnu s makléřem. Tato schůzka má dva významy – (1) zjištění parametrů hledané a nabízené nemovitosti (2) zhodnocení reálnosti výměny. Vždy musíte počítat s tím, že budete absolvovat více prohlídek bytu, které odpovídají Vaším požadavkům, než najdete ten, který Vás zaujme. Na prohlídky budou chodit i do Vašeho bytu, tohle všechno k výměně patří. Výměna bytu je jedna z nejkomplikovanějších realitních činností. Nese sebou různá rizika, ale vždy se vše dá dotáhnout do zdárného konce. Jakmile si vyberete byt, který se Vám bude líbit a vše bude v pořádku už nic nebrání Vaší výměně. Podepíšou se všechny potřebné dokumenty mezi klienty, podají se na příslušný orgán a už se bude čekat jen na schválení. Doba schválení je 4-5 týdnů.

Posledním bodem výměny bytu už je jen domluva na samotném stěhování a převzetí bytu. Při převzetí a předání bytu zapíše do protokolu technik i stavy všech měřidel, aby byl k dispozici podklad pro vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu původnímu nájemci do ukončení nájmu. A půjdou se přepsat smlouvy na plynárnu a elektrárnu.

K žádosti o výměnu bytu je nutno doložit :

 • Směnitelé - ověřené podpisy na dohodě o výměně bytů
 • jestliže směnitel je ženatý-vdaná, vzniká společný nájem obou manželů a dohodu musí podepsat oba manželé
 • směnitel, který se chce přestěhovat do obecního bytu doloží výpis plateb nájemného
 • kopii nájemní smlouvy, která Vás opravňuje k užívání bytu
 • kopii evidenčního listu (ne starší tří měsíců) s výpočtem nájemného, u družstevních bytů doložte potvrzení družstva obsahující skutečný stav osob v bytě bydlících

Je-li předmětem výměny:


1. Byt v nájemním domě - doložte:

 • písemný souhlas vlastníka domu s ověřeným podpisem
 • výpis z katastru nemovitostí

2. Byt v rodinném domě - doložte:

 • kolaudační rozhodnutí nebo potvrzení stavebního úřadu
 • písemný souhlas vlastníka domu s ověřeným podpisem
 • výpis z katastru nemovitostí

3. Byt v osobním vlastnictví - doložte:

 • nabývací titul
 • výpis z katastru nemovitosti
MarkMedia - Výroba www stránek a vývoj webových aplikací na klíč. Správa internetových kampaní, optimalizace webů.